Tidigare projekt

KF Kretsen har under åren genomfört många projekt i olika former. Under perioden 2003-2013 genomförde föreningen över 50 projekt i olika storlekar och arbetet fortsätter. Några exempel på projekt som KF Kretsen genomfört är:

ARADIS – Arts Against Discrimination
EU-projekt 2007 med bl.a. Finland, Malta, Polen och Tyskland. IKS Mira var huvudpart.

Projekt Nexus
Ett samarbetsprojekt för föreningar i Umeå. Bl.a. deltog Skuggteatern och She’s Got The Beat. Projektet inspirerade senare ett rikstäckande omfattande projekt i regi av flera riksförbund, finansierat av Arvsfonden.

Tidningen QLTR
KF Kretsen och föreningen Umemodellen drev 2010-2014 en egen kulturtidning.

Knarkfritt
Socialstyrelsen finansierade 2003-2004 ett projekt där KF Kretsen i samarbete med TBV genomförde ett omfattande kampanjarbete.

NEYAC – North European Youth Art Circle
EU-projekt 2002 där föregångare till KF Kretsen (Nexus) deltog.

Nattskog
Under Umeå Höstljus stod KF Kretsen bakom konstnären Kai Reichwaldts installation i Döbelns Park.
Föreningen deltog även i andra upplagor av Höstljus med installationerna Vinterfall och Spektrum.

Kretsloppet
Kretsloppet namnet på det projekt som fick föreningen att få fast mark under fötterna 2006-2007. Det mynnade ut i Kretsenhuset, som senare blev kulturhuset Grå Villan i Umeå.