Samarbetsorganisationer

KF Kretsen arbetar aktivt med inflytandefrågor. Ett led i detta är att påverka andra organisationer där vi är medlemmar samt vara medlem i nätverk och riksorganisationer som vi har gemensamma intressen med.

KF Kretsen är medlem i:

Sub – Riksförbundet för Subkultur
SUB – Sveriges första riksförbund för subkulturer, verkar för att främja och lyfta fram betydelsen av subkulturerna.
www.subkulturer.se

Vi tipsar också om: Kontaktnätet är en riksorganisation för ideella kulturföreningar. Föreningar som är medlem i Kontaktnätet får ta del av turnésubventioner, kurser, utbyten, rådgivning och service med mera. KF Kretsen är en av ca 200 medlemsföreningar och ser möjligheter att samverka såväl lokalt, regionalt som nationellt med andra kulturföreningar. Vi ser också möjlighet att påverka kulturpolitiken.
www.kontaktnatet.se

Umeå Folkets Hus är ett av Sveriges främsta folkets hus. Folkets Hus-rörelsen är en väldigt gammal rörelse i landet och har stöttat kulturutvecklingen i decennier. Folkets Hus finns runtom i landet och har spelat en oerhört viktig roll i svenskt kulturliv, i synnerhet på landsbygden. Folkparker, lokaler, turnéer, film, listan kan göras lång på vad Folkets Hus tillfört Sverige. I Umeå är Umeå Folkets Hus framför allt en lokal och resurshållande organisation (då behovet att producera själva i Umeå är väldigt litet tack vare ett blomstrande kulturliv). KF Kretsen har valt att vara medlemmar i Umeå Folkets Hus för att kunna dels stötta och symboliskt visa vår samverkan, samt även påverka Umeå Folkets Hus utveckling.
www.umea.fh.se

Umeå Teaterförening är en stor teaterförning, del av Riksteatern, och producerar flertalet av teater- och dansföreställningarna i Umeå. Umeå Teaterförening är också den förening som får mest stöd av alla kulturföreningar i Umeå och har således ett stort inflytande på kulturen i Umeå. Teaterföreningen har hand om BiljettCentrum och ger även ut programtidningen Rajden. KF Kretsen arbetar också med scenkonstens utveckling och har tack vare medlemskapet haft möjlighet till delaktighet, samarbete men främst påverkan av innehåll, såsom i synnerhet perioden 2010-2012 då vi samarrangerade nycirkus.
www.umeateaterforening.org

KF Kretsen är även samarbetsorganisation med Kulturens Bildningsverksamhet, sedan 2010.

TIDIGARE MEDLEMSKAP

iN, som Kretsen var medlem i, var ett ungdomsförbund som hade som mål att öka ungdomars inflytande och engagemang. Förbundet arbetade främst med spridandet av beslutsmetoden In:direkt, som låter ungdomar direktdemokratiskt besluta om pengarna i en öppen projektfond. In:direkt-metoden användes även av Umeå Kommun. KF Kretsen var en av parterna som utvecklade denna metod och var delaktiga i pilotprojektet In-action i Umeå.

Förbundet iN har tyvärr upphört att verka.

UmeTV är den förening som har sändningstillståndet för Umeås lokala kanal (s.k. public access tv). Medlem i UmeTV har möjlighet att sända egenproducerat material i öppna kanalen som når ca 40.000 hushåll i Umeå. KF Kretsen har som ambition och mål att sända samhällsinformation och kulturprogram.
www.umetv.com

Nexus, som Kretsen var medlem i, var ett fristående föreningsråd som för amatörkulturföreningars talan.

Centrumgruppen – Umeå C – Visit Umeå
Umeå C bildades och ägs av näringsidkarna och fastighetsägarna i centrum tillsammans med det kommunala parkeringsbolaget, UPAB. Umeå C arbetar för ett attraktivt och levande centrum i Umeå. Till exempel arrangerar de aktiviteter i centrum. KF Kretsen är med i Umeå C då vi ser gemensamma intressen i att utveckla centrumkärnan för ett ökat samarbete mellan näringsliv och kultur, samt verka för ett trevligare, tryggare centrum där kultur kommer Umeåborna närmare i vardagen. 2014 övergick Umeå C till att bli en del av det nybildade bolaget Visit Umeå. Centrumgruppen är den förening som är delägare av Umeå C i vilken KF Kretsen är medlem. KF Kretsen är en engagerad part i Umeås utveckling och därför ser vi ett medlemskap som ett bra sätt att utöva inflytande och nätverka.
www.umeac.se www.visitumea.se