Samarbetsorganisationer

KF Kretsen arbetar aktivt med inflytandefrågor. Ett led i detta är att påverka andra organisationer där vi är medlemmar samt vara medlem i nätverk och riksorganisationer som vi har gemensamma intressen med.

MEDLEMSKAP

SUB – Riksförbundet För Subkultur
SUB – Sveriges första riksförbund för subkulturer, verkar för att främja och lyfta fram betydelsen av subkulturerna. Förbundet samlar arrangörer och aktörer inom subkulturerna i hela landet och gör ett viktigt påverkansarbete för ett mer inkluderande kulturliv.
subkulturer.se

Umeå Folkets Hus är ett av Sveriges främsta folkets hus. Folkets Hus-rörelsen är en väldigt gammal rörelse i landet och har stöttat kulturutvecklingen i decennier. Folkets Hus finns runtom i landet och har spelat en oerhört viktig roll i svenskt kulturliv, i synnerhet på landsbygden. Folkparker, lokaler, turnéer, film, listan kan göras lång på vad Folkets Hus tillfört Sverige. I Umeå är Umeå Folkets Hus framför allt en lokal och resurshållande organisation (då behovet att producera själva i Umeå är väldigt litet tack vare ett blomstrande kulturliv). KF Kretsen har valt att vara medlemmar i Umeå Folkets Hus för att kunna dels stötta och symboliskt visa vår samverkan, samt även påverka Umeå Folkets Hus utveckling.
umea.fh.se

Umeå Teaterförening är en stor teaterförning, del av Riksteatern, och producerar flertalet av teater- och dansföreställningarna i Umeå. Umeå Teaterförening är också den förening som får mest stöd av alla kulturföreningar i Umeå och har således ett stort inflytande på kulturen i Umeå. Teaterföreningen har hand om BiljettCentrum och ger även ut programtidningen Rajden. KF Kretsen arbetar också med scenkonstens utveckling och har tack vare medlemskapet historiskt haft möjlighet till delaktighet, samarbete men främst påverkan av innehåll, såsom i synnerhet perioden 2010-2012 då vi samarrangerade nycirkusevenemang.
umeateaterforening.org

Föreningen Norden
Verkar för att stärka och utveckla människors samarbetsförmågor och att utveckla relationer mellan människor i Norden. Vi aktiverar människor att tillsammans driva demokratisk och hållbar samhällsutveckling över gränserna.
norden.se

INTERNATIONELLA SAMARBETEN

Några av alla internationella samarbetspartners:
IKS Mira, Vasa, Finland
Ritz, Vasa, Finland
Night of arts, Vasa, Finland
Würg, Würzburg, Tyskland
Stadtjugendring, Wúrzburg, Tyskland
Lumous Gothic Festival, Tampere, Finland

TIPS
Vi tipsar också om: Kontaktnätet är en riksorganisation för ideella kulturföreningar. Föreningar som är medlem i Kontaktnätet får ta del av turnésubventioner, kurser, utbyten, rådgivning och service med mera.
www.kontaktnatet.se