Tidningen QLTR

Tidningen QLTR är en tidning som kom till efter ett initiativ av föreningen Umemodellen i samarbete med KF Kretsen. Umemodellen var ansvariga och utgivare och KF Kretsen var den ansvarande parten för tidningens organisation, ekonomi, struktur och distribution och utgjorde tillsammans med Umemodellen garanter för tidningens existens. Tidningen var baserad på en ideell redaktion och med stöd av partners och alla engagerade medverkande kunde tidningen ges ut med hög kvalitet till låg produktionskostnad. QLTR hade fokus på mode, kulturliv, nöje och kreativ bild i Umeå.

Första numret kom hösten 2010 i samband med bl.a. Umeå Fashion Wknd. Fyra nummer kom 2011 respektive 2012 och 2013 i samarbete med aktörer som: Umefolk, House Of Metal, Umeå Kulturnatta och VIP-galan. Tidningens utveckling var positiv och alltfler stöttade dess existens. Umeå Kommun ville så inte stödja tidningen under kulturhuvudstadsåret 2014, då man ansåg att om man stöttade en medlemsdriven ideellt och icke-kommersiellt ägd kulturtidning så kunde det vara mot konkurrenslagen gentemot stadens kommersiella medieföretag (från vilka man handlar kontinuerligt), något vi tycker såklart både är felaktigt utifrån fakta som syfte. Då ett grundstöd från kommunen utgör en viktig stomme för den ekonomiska möjligheten att ge ut en oberoende kulturinriktad tidning av och för Umeås kulturliv så togs beslutet att under kulturhuvudstadsåret låta tidningen endast ges ut i web-baserad form. 2014 blev det sista året tidningen gavs ut. Tidningens hemsida finns kvar som ett arkiv över kulturhändelser och kulturliv 2010-2014.

www.qltr.se