Lokaler

Kulturföreningen Kretsen driver ett flertal olika verksamhetslokaler, alla med syftet att just skapa mötesplatser och förutsättningar för kulturutövande, producerande, arrangerande och den infrastruktur som därtill behövs för att underlätta för aktörerna.

Föreningen har kansli, samt projekt och utvecklingsverkstad som kallas ”Kraften” på Västra Norrlandsgatan 13, som även samnyttjas med andra organisationer. Förutom detta har föreningen verksamhetslokaler på Segelgatan 1, där bland annat Spektra arrangerar löpande träffar och kulturprogram.

KF Kretsen står även bakom kulturhuset Grå Villan på S. Ersmarksg 3, centralt i Umeå nära järnvägsstationen. I huset huserar i nuläget kultur/konstnärskollektivet JAQ-studios samt att huset är värd för andra kulturorganisationer som har sitt säte i Umeå.

Grå Villan är ett oberoende ”kulturhus”, något vi är stolta över och något vi vet är viktigt för att kulturaktörer ska ha möjlighet att kunna utvecklas.Där finns bland annat en mötes/samlingslokal där det anordnas allt från små arrangemang till föreläsningar, workshops och träffar för olika kulturaktörer.

Föreningen hyr även ett antal andra både fasta och tillfälliga lokaler där våra kulturaktörer tränar, repeterar och verkar.Kraftenlokalen
Möteslokalen och föreningens kontor på ”Kraften”.

Vill du/ni besöka oss så hör gärna av dig så bokar vi in dig/er!