Lokaler

Kulturföreningen Kretsen driver ett flertal olika verksamhetslokaler, alla med syftet att just skapa mötesplatser och förutsättningar för kulturutövande, producerande, arrangerande och den infrastruktur som därtill behövs för att underlätta för aktörerna. Vårt kansli finner ni på V. Norrlandsgatan 13, källarplan.

Föreningen hyr även ett antal andra både fasta och tillfälliga lokaler för projekt och löpande verksamheter där våra kulturaktörer tränar, repeterar och verkar.

Under många år drev vi även ”Grå Villan”, ett oberoende ”kulturhus” med lokaler för skapande.


Möteslokalen och vårt kontor på ”Kraften”.

Vill du/ni besöka oss så hör gärna av dig så bokar vi in dig/er!