RTSI

Kulturens Bildningsverksamhet med KF Kretsen som initiativtagare, idégivare och medsökande fick 2014 stöd från Allmänna Arvsfonden för projektet ”RTSI – Rätten till sin Identitet”, ett projekt som pågått fram till sommaren 2017. Projektet i sig är avslutat men själva RTSI-initiativet fortsätter och tar sig an nya utmaningar.

RTSI-projektet var ett historiskt startskott för ett treårigt projekt som syftar till att arbeta mot diskrimineringen av subkulturer. Runt om oss utsätts dagligen personer som väljer en subkulturell identitet och som uttrycker det i stil, livsstil och intressen för en mängd fördomar, diskriminerande handlingar och ibland långt värre, rena brott. Fördomar, utfrysning och det man kallar mobbning drabbar dagligen mängder av individer som väljer en annorlunda livsstil. Projektet strävar efter att belysa, diskutera och arbeta för förändring.

RTSI var Sveriges första projekt inom detta område och vi hoppas att detta är starten på något som nu och på sikt kan bidra till att förändra attityder i samhället. RTSIs och för den delen även KF Kretsens vision är ett samhälle där alla behandlas lika oavsett val av subkulturell tillhörighet, lika självklart som att man arbetar för jämställdhet, mot rasism och för sexuellt likaberättigande.

RTSI-initiativet lever vidare efter projektets slut och driver bland annat projektet ”RTSI – En kunskapsfråga?”.

Nedan finner ni RTSI-initiativets hemsida samt Facebook-sida, som kontinuerligt fylls med innehåll. Bjud gärna in alla era vänner som ni tror delar tanken att GILLA och FÖLJA denna sida och stötta detta viktiga initiativ.

www.facebook.com/rtsi.se
www.rtsi.se