RTSI

HomepageBanner_2015-06

Kulturens Bildningsverksamhet med KF Kretsen som medsökande fick 2014 stöd från Allmänna Arvsfonden för projektet “RTSI – Rätten till sin Identitet”.

Det var ett historiskt startskott för ett treårigt projekt som syftar till att arbeta mot diskrimineringen av subkulturer. Runt om oss utsätts dagligen personer som väljer en subkulturell identitet och som uttrycker det i stil, livsstil och intressen för en mängd fördomar, diskriminerande handlingar och ibland långt värre, rena brott.

Fördomar, utfrysning och det man kallar mobbning drabbar dagligen mängder av individer som väljer en annorlunda livsstil. Projektet strävar efter att belysa, diskutera och arbeta för förändring.

Det är Sveriges första projekt inom detta område och vi hoppas att detta är starten på något som nu och på sikt kan bidra till att förändra attityder i samhället. Vår vision är ett samhälle där alla behandlas lika oavsett val av subkulturell tillhörighet, lika självklart som att man arbetar för jämställdhet, mot rasism och för sexuellt likaberättigande.

Nedan finner ni projektets hemsida samt sida på Facebook som kontinuerligt fylls med innehåll allteftersom projektet växer. Bjud gärna in alla era vänner som ni tror delar tanken att GILLA och FÖLJA denna sida! Vi tackar på förhand.

www.facebook.com/rtsi.se
www.rtsi.se