Kulturföreningen Kretsen är en ideell allkulturell förening med säte i Umeå. Vi är i dag en av Umeås mest aktiva kulturföreningar och strävar efter att möjliggöra för fler kulturaktörer att synas och verka. Vi har ett omfattande kontaktnät och en bred verksamhet.

***** HEMSIDAN HAR ÅTERSTÄLLTS EFTER ETT FEL – DET SAKNAS ÄNNU VISSA INLÄGG FRÅN PERIODEN 2018-2020. VI ARBETAR PÅ ATT ÅTERSTÄLLA DENNA INFORMATION*****