Välja Vinkel

Hur förändras upplevelsen av en kulturupplevelse när andra personer får tillgång till det skrivna ordet, till berättelsen, till att ge sin bild, att få sin röst hörd? Hur påverkas kulturområdet?

1 september 2015 startade arvsfondsprojektet Välja Vinkel av KF Kretsen och Kulturens Bildningsverksamhet. Välja Vinkel ska bidra till att förändra förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att kunna få berätta, återge och få vara de som väljer vinkeln. Projektet syftar till att arbeta inom ett område som är eftersatt. Området kan väldigt förenklat kallas media och dokumentation, med inriktning kultur och publika evenemang.

Läs mer på: valjavinkel.se