Spektrum

KF Kretsen deltog även i 2008 års upplaga av ljustfestivalen Umeå Höstljus.

Även detta år var KF Kretsen en uppstickare i och med att vi lät det fria kulturlivet ljussätta en av stadens fastigheter i en festival med många deltagande proffsfirmor och arkitektbyråer etc. I samarbete med Umeå ScenTeknik uppfördes installationen ”Spektrum” i Umeå centrum under denna festival.

templet_draft_web.jpg

Konceptskiss 1 Spektrum

templet_visningsbild_web.jpg

Färdig skiss – foldern

spektrum-low-q.gif

Resultatet in action – ej komplett fasadljus

hostljus2008_spektrum_foto_andreas_gradin.jpg

Slutresultat – foto Andreas Gradin

spektrum_final_kf_kretsen2008.jpg

Med fasadbelysning – foto Nikdesign

***********
Beskrivning:

En installation som skall visualisera ljud
Ett välkomnande för inresande till Umeå centrum
En portal till en audiovisuell upplevelse

Kan man se ljud?

Man ska aldrig döma en bok efter utsidan, men om
utsidan är intressant blir man kanske manad att öppna
den.

Vi låter husets utsida spegla dess insida med en
audiovisuell installation där fönstren blir vårt ansikte utåt.

När musik eller andra ljud spelas upp i salen kommer
ljusen i fönstren visa det för de förbipasserande och
kanske locka dem till en närmare titt.

Vi vill visa besökande, passerande och umeåbor vägen
till händelser och upplevelser, en musikaliskt
inspirerad fyr i modern tappning.

Under ljusfestivalen kommer huset att fyllas med olika aktivteter, konserter och andra upplevelser.
För komplett program av arrangemang och händelser i Spektrum under Umeå Höstljus
besök: www.kretsen.org

Teknik:
Installationen är ljudstyrd och påverkas direkt av ljud som skapas i samband med aktiviteter inne i huset eller andra

valda ljudkällor.

Medverkande:
Koncept: Kulturföreningen Kretsen, www.kretsen.org
Konstnär: Ronnie Berg
Koordinator: Niklas Carlsson
Teknik: Umeå Scenteknik www.ustab.se
Illustration: Ronnie Berg, KF Kretsen.
Samarbetspartners: Nexus-föreningarna, Umeå Kommun
Tack till Samhällsbyggnadskontoret, Fastighet