Knarkfritt

normal_Knarkfriaffisch

Umeå-avdelningen av studieförbundet TBV genomförde 2003-2004 ett projekt som bar arbetsnamnet “Artister Mot Droger” och som resulterade i samlingsskivan “Knarkfritt”. Projektet finansierades av Socialstyrelsens “Mobilisering Mot Narkotika”. Projektets sista fas övertogs av KF Kretsen, där KF Kretsen i samarbete med bla. Umeå Folkets Hus och med stöd av Balticgruppen genomförde ett stort och uppskattat releaseparty för skivan. Över 700 ungdomar kom och slöt upp bakom kvällens budskap!

Detta är ett ständigt aktuellt ämne. Vi ser att vi måste visa på de positiva förebilderna i musikbranschen med ny metodik och projektet Knarkfritt är ett bra exempel på hur man kan använda kultuverksamhet som ett sätt att arbeta förebyggande i samhället, inkluderande och inte exkluderande.