Neyac

neyac
NEYAC – North European Youth Art Circle

Neyac är ett EU-projekt som Umeå Kommun deltog i år 2002. Projektet gick ut på att skapa nätverk mellan unga kulturutövare i norra Europa. Våren 2002 samlades ca 60 ungdomar från 8 länder (Sverige (Umeå), Tyskland, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen) under en vecka i Vaasa (Umeås finska vänort). Där genomfördes workshops, seminarier, uppträdanden och arrangemang. Projektdeltagarna deltog även i Vaasa Choir Festival.

neyaclogo1.gif

Neyac-logotyp av Olof Ogland, Neyac-deltagare från KF Kretsen.

Deltagarna var oerhört nöjda och brann för att få möjlighet att träffas igen och fortsätta samarbetet! Bland de svenska deltagarna fanns bl.a. KF Kretsens Olof Ogland (som senare formade bandet Chaos All Stars), väletablerade musikern Johnny Glaas, skuggteaterns Jens Choong samt sångerskan Annie Sellman. Konstnärlig ledare för Sverige var Niklas Carlsson. Tyvärr blev denna workshop projektets första och sista då finansieringen tog slut. Då ingen part kunde uppbåda ansvar tog slutligen KF Kretsen initiativet och tog över den nedlagda domänen.


Marcin, deltagare i Neyac och sedemera konsertviolinist i Polen

År 2003 och 2004 genomfördes utbytesspelningar samt studieresor och möten med projektgruppen i Vaasa med målet att pånyttföda Neyac. Vaasas dåvarande kulturnämndsordförande Tarja och Neyacprojektets sekreterare Ilias bjöd in Umeå till vidare samverkan med KF Kretsen som Umeås värdförening, men tyvärr hände då inget mer trots påtalan från KF Kretsen gentemot Umeå Kulturnämnd och Stadsledning.

Från Neyacs officiella dokument:

”Neyac stands for North European Youth Art Circle. The hope is that, in the future, the “N” will fall away and that the project can include young people from all of Europe. A united Europe through the language of arts. The aim of Neyac is personal development in arts generally or the specific artistic expression of each indiviual, but also a deeper understanding of young people from other cultures and their ways of expression.”