Projekt Nexus

nexus-logo.jpg

År 2002 var situationen för nya kulturföreningar och aktörer i Umeå mycket problematisk. Efter många försök att nå förändring i möjligheten att få stöd bildades ett informellt samarbetsnätverk mellan föreningar som hade det gemensamt att man inte hade en bas, ett stöd eller en plattform på Umeås kulturarena. Projekt Nexus fick sin start och samlade föreningar kring frågor där man hade gemensamma intressen. En metodik utarbetades för denna samverkan som fick namnet “Nexus-metoden”.

Exempel på frågor som medlemmarna i nätverket samlades kring var: tillgång till lokaler, möjligheter till bidrag, tillgång på replokaler, tillgång till resurser för projektutveckling, nätverkande, Ungdomens Hus, osv.

Projekt Nexus uppdrog åt föreningen Musik & Scen att söka ett gemensamt stöd för ett föreningskansli där föreningarna kunde ha en fysisk bas och utvecklas i en trygg miljö. Denna kanslibas startade i samarbete med TBV och senare HamnMagasinet och KF Kretsen.

Projekt Nexus pågick åren 2002-2005 i en trestegs-strategi och fick nationell uppmärksamhet. Ungdomsförbundet In, som arbetar med ungdomsinflytande och direktdemokrati hämtade inspiration i Umeå hos Projekt Nexus och angav även Projekt Nexus som ett gott exempel för utveckling.

Ungdomsförbundet In var även den part som stod bakom Indirekt-systemet, som sedemera anammats och används av Umeå Kommun/Fritid för att ge stöd till ungdomars projektidéer. Projekt Nexus nätverk var den plattform där Indirekt-systemet utvecklades och testades och år 2003 genomfördes den första ambassadörsutbildningen av föreningen In-action med stöd av KF Kretsen och Projekt Nexus, i Umeå.

Projekt Nexus deltagare 2002-2005 var bl.a.:
KF Chrome, Skuggteatern, She’s Got The Beat, Vulkanen, Gaz Station, EF-X, Folk & Fe, Sverok Övre Norrland, Club Greyscale, Musik & Scen, Viterheim och KF Kretsen.

Projektet genomfördes med stöd av bl.a. TBV, HamnMagasinet och Umeå Fritid/Föreningsbyrån. Projektet tackar Jonas Larsson – dåvarande ungdomssamordnare Umeå Kommun.