Kretsloppet

kretsloppet-copy.jpg

Projekt Kretsloppet gick av stapeln 2006-2007 och var en viktig del av KF Kretsens tidiga etableringsfas som förening.

Detta är delar av projektbeskrivningen:
”I korthet syftade projektet till att skapa en grundtrygghet för ungdomar och kulturyttringar som i dag har ett utanförskap och ”faller emellan” i en situation där det är oklart hur och vem som har ansvar för amatörkulturen.

Projektet som mål att kunna verka som resursbas för oetablerade kulturföreningar för att mynna ut i föreningsknytkalaset och andra synergiprojekt.

Projektet syftar även till att skapa nödvändiga grundförutsättningar för kontinuitet i föreningen KF Kretsen som kan leda till en utveckling av verksamheten i trygg miljö.

Detta leder till en situation där man bättre kan bilda och stötta unga kultureldsjälar i arrangörskap, demokratisk utveckling och projektutveckling med föreningsformen som verktyg för förverkligande av ideer, sig själva som individer och i grupp.”

Projektet beviljades ett grundstöd/delfinansiering av Umeå Fritid genom det så kallade “Guldregnet” 2005. Första året bidrog inte Kulturförvaltningen till projektet. Andra året beviljade de en delsumma efter ytterligare ansökan. Kretsloppet är nu avslutat. Projektet varade jan 2006-dec 2007.

KF Kretsen vill särskilt tacka Föreningsbyråns dåvarande chef Kjell Thelberg för hans oerhörda lyhördhet, kompetens och vilja att stötta! Utan dig Kjell hade aldrig KF Kretsen funnits.