Tillgänglighet

Allmänt
KF Kretsen arbetar för att verksamheter och evenemang ska vara så tillgängliga som möjligt. Tillgänglighet är inte bara en fråga om att följa regler utan därtill ett förhållningssätt om att försöka möjliggöra för alla att vara inkluderade.

Lokaler
Vår lokal vi i centrala Umeå har tillgång till tillgänglighetsanpassad toalett, hiss och ramper vid inpassage. För de verksamhetslokaler vi hyr varierar det beroende på lokal, så kontakta oss för vidare information vid behov.

Evenemang
När vi arrangerar i hyrda lokaler strävar vi efter att ha tillgängliga lokaler. Lokaler varierar från evenemang till evenemang.

Utrustning
Vi har viss mobil utrustning, exempelvis ramper, mobila kabelskydd m.m. som vi kan ta med vid behov. Vi ser även över digital tillgänglighet med olika hjälpmedel för distansnärvaro.

Samarbeten
Vi samarbetar med många olika parter och försöker tillskjuta såväl kunskap som resurser i tillgänglighetsarbetet.

Projekt och utveckling
Vi har genom åren genomfört flera olika projekt inom området, bland annat Arvsfondsprojektet Välja Vinkel som syftade till att öka tillgängligheten för personer med funktionsvariationer inom kulturmedia-området. Tillgänglighet handlar inte bara om publiken och artisterna utan om de som ska berätta om evenemangen för omvärlden. Tex: är det möjligt en fotograf i rullstol att komma in och fotografera i scendiket?