Projekt

Mandi med namn

Projekt är enkelt förklarat en idé man vill genomföra som fått en beskrivning och således en avgränsning. Var – hur – när – varför osv. Ett projekt kan vara allt från ett arrangemang till en visionsplan för ett ungdomens hus.

Projekt är inte detsamma som föreningens reguljära, löpande verksamhet men kan och bör givetvis på olika sätt höra samman med föreningens verksamhetsidé.

Projektformen används ofta av KF Kretsen då den på ett bra sätt avgränsar en verksamhets innehåll och inriktning som gör det hela lätthanterligt och tydligt. Projektformen är också mycket användbar när det kommer till att testa nya verksamheter och idéer samt ge dessa en greppbar plattform för egen utveckling.

Om du har en projektidé är du välkommen att kontakta KF Kretsen och berätta om den. Kanske kan vi hjälpa, stötta eller utveckla din idé och göra den till verklighet!

I menyn finns några exempel på projekt som KF Kretsen driver, har drivit, är delaktiga i eller söker finansiering för.

Kika runt och bli inspirerad!