2008 Sommar

KF Kretsen planerar sommarens aktiviteter.

Kom tillbaks snart till denna sida för mer information och nyheter om sommarens arrangemang!

Kansliet har ”sommarstängt” (dvs vi garanterar inte öppettider) under Juli och början av augusti.