M.A.F Security

KF Kretsen är stolta att presentera Music And Festival Security – en grupp som startat med stöd av bland andra Umeå C och Umeå Fritid. MAF Security är ett fristående utskott med bas på KF Kretsen som har som ambition och mål att verka för ökad artist och arrangemangssäkerhet och trivsel på större arrangemang i Umeå i synnerhet och Sverige i allmänhet.

Premiär för detta crew blir det på Sommaren i City – BWO – 2 juli i Umeå.

Mer information kommer.