Stort samarbete med Würzburg

KF Kretsen är oerhört glada att meddela att vi nu har fördjupat samarbetet med Umeås vänort Würzburg och då närmare med Stadtjugendring, Jugendkulturhaus Cairo och föreningen WüRG (Würzburger Rockgemeinschaft) – ”Connect Music!”.

Vi har fått stöd av såväl EU som Umeå Kommun för att genomföra ett utbyte mellan städerna där unga musik och video-intresserade kommer delta. Umeå kommer gästas av spännande aktörer från Würzburg och vi kommer få nöjet att besöka våra tyska vänner.

kulturhaus cairo
Scenen på Cairo, där aktörer från de båda städerna kommer framträda 2016.

Ett första planeringsmöte gick av stapeln i november 2015. Det var oerhört spännande att se vilka likheter – och olikheter – som finns för unga kulturutövare i de båda städerna. Erfarenhetsutbytet har varit och kommer att bli givande.

Vi söker nu också fler intresserade musiker och videofilmare under 26 år – gärna kanske även hela band – som skulle vara intresserade av att ingå i detta utbyte.