Särskild satsning på skolkonsert


Med stöd av Kulturrådet och med fokus på inspiration och återväxt efter pandemin kommer KF Kretsen den 25 oktober genomföra en särskild satsning på ett evenemang riktat till skolelever åk. 3-6 på Västangårds skola. I skolans aula står inga mindre än bandet Vi heter JA!, redo för två konserter. Vi hoppas i och med detta evenemang kunna sprida glädje och inspiration, inte minst till nästa generation av arrangörer.