KF Kretsen på Alternativfesten

KF Kretsen samverkar med årets Alternativfesten i Sandviken som del av det gästarrangörskapsprogram som SUB – Riksförbundet För Subkultur möjliggör. Tack vare detta kommer en samling arrangörer och utövare från föreningen närvara och medverka i arbetet med att göra en högklassig festivalupplevelse för alla besökare. Festivalen går av stapeln 6-7 november på Kulturcentrum.