KF Kretsen Årsmöte 2020

KF Kretsen kallar medlemmarna till årsmöte 2020. Årsmötet sker Onsdag 16 december 2020 kl 19. Plats: V. Norrlandsg 13, Kretsens lokaler (hittar du ej, kontakta oss så får du hjälp). Mötet hålls i första hand fysiskt på plats med avstånd och enligt rådande restriktioner. Digitala alternativ kan komma att komplettera. Detta meddelas anmälda separat. Med reservation för ev. ändringar på grund av rådande pandemi.
OSA för medlemmar via mail. Välkomna önskar KF Kretsen!