Interaktivt teatraliskt performance på Renmarkstorget


Fredagen 2 december inbjöds förbipasserande på Renmarkstorget till att slå sig ner och fika tillsammans med en brokig skara av excentriska karaktärer, som alla spänt inväntade Alice – tillställningens sista och viktigaste gäst. Under den festliga ytan kunde dock skönjas skuggan av en dyster hemlighet. Detta interaktiva teatraliska performance arrangerades av KF Kretsen i samarbete med initiativtagarna – en fri performancegrupp under konstnärlig ledning av Efstratios Pantakidis och Tekla Andersson – samt med stöd från Region Västerbotten.