2012-05-19 Kulturstudion på Kulturnatta

Kulturstudion
15,00 – Lars Enmarks Stora Styrka
18,00 – Extrakt
18,45 – Mona Ersare
19,30 – Evening Star
20,15 – Hedwig Eleonora
21,00 – Acid Folk med Cemi Istari
21,45 – Lions Dream Big
22,30 – Clark Lane
23,15 – 14 Nexus
00,00 – Mist of Avalon
01,00 – Morlocks

Arr: Kulturens Bildningsverksamhet i samarbete med upSweden, KF Kretsen och Föreningen Jazz i Umeå