KF Kretsen ingår samarbete med Kulturens

Sedan flera år har KF Kretsen bedrivit folkbildning i samarbete med många olika studieförbund. Nu fördjupar vi samarbetet med ett av dessa, nystartade Kulturens Bildningsverksamhet! Vi har sedan juli i år (2010) haft en närmare samverkan vilket lett till uppstart av nya studiecirklar, flertalet kulturprogram samt annan typ av folkbildning.

Anledningen till detta är flera. Dels vill vi förstärka möjligheterna för våra kreatörer att få fördjupa sina kunskaper inom sina intresseområden, främst då kulturområdet. Där är Kulturens som aktör specialiserade och dessutom engagerade. Det är snabb respons, bra kunskap kring vad vi sysslar med samt hög kvalitet. Det är exakt sådana värden KF kretsen strävar efter i ett samarbete.

Dels vill vi även stötta det enkla faktum att Kulturens är ett nystartat studieförbund i Sverige som är ägt av kulturaktörerna själva! Det betyder enkelt förklarat att kulturfrågorna är högst prioriterade och att det inte finns andra ägarintressen som hos majoriteten av alla nuvarande studieförbund, där vi har såväl politiska som religiösa ägare samt organisationer som verkligen inte sätter kulturfrågor främst. Folkbildning ska vara fritt, frivilligt och på deltagarnas villkor är den ursprungliga tanken. Nu finns en aktör som utgår från kulturaktörerna själva.  Det är viktigt!

Med detta vill vi på KF Kretsen inte säga att befintliga studieförbund inte är bra, men vi vill säga att en aktör som sätter kulturfrågorna som prioriterad fråga och som ägs och drivs av dessa intressen är det som passar oss som kulturförening bäst.

Vi vill heller inte utesluta att samarbeta även med andra studieförbund! I olika fall kan samarbeten vara högst aktuellt och såklart är det inte ett krav att tillhöra kulturens om man är medlem eller aktiv i KF Kretsen. Det är och kan och ska vara möjligt att i olika sammanhang samarbeta och bedriva verksamhet i samarbete med andra studieförbund. Folkbildningen som helhet ska vara en resurs för kulturlivet, inte tvärtom. Vi utgår som förening från ett samarbete med Kulturens kring folkbildningsfrågor, men vi vill vara tydliga med att vårt samarbete med Kulturens inte ska innebära begränsningar för KF Kretsens samarbetsformer, däremot vill vi att det ska innebära bra möjligheter för vår verksamhet.

Styrelsen

KF Kretsen