Blir det Sunset Park 2009?

Umeås Alternativfestival – Sunset Park – var en succé 2008.

sunsetpark_30aug_foto_jonas_carsson-100

KF Kretsen ansöker nu om att få återupprepa och utveckla denna sommarfestival.

Läs mer:

sunsetpark.kretsen.org