Kretsen expanderar

KF Kretsen expanderar nu till större lokaler i Kretsenhuset. Detta på grund av att mer utrymme behövs för våra samarbetsföreningar, i synnerhet KF Moonshake, Lowlife/Empire och UmeMetal. Ett omfattande ideellt renoverings och byggnadsarbete har påbörjats och KF Kretsen hoppas få mycket stöd till denna satsning!