Kretsen tar plats i Kontaktnätet

KF Kretsens ordförande Niklas Carlsson har valts till Vice ordförande för Riksorganisationen Kontaktnätet. KF Kretsen har även ordförandeskapet i Region Norra Norrland via Sandra Mattsson.