2004-10-09 Konferens Eldsjäl

Den 9-10 oktober 2004 arrangerades Konferens Eldsjäl på Folkets Hus, dit 30 unga eldsjälar hittade. Konferensens syfte var främst att inspirera till engagemang och att knyta kontakter eldsjälar emellan. Föreläsningar varvades med seminarier och workshops för att få en lagom blandning av aktiviteter och informationsflöden.

Innehållet i programpunkterna under konferensen varierade från info/uppvisning/pröva-på med breakdeancegruppen Twisted Kids till information kring informella nätverk och deras betydelse. Utvärderingen av konferensen visade ett mycket bra resultat och förhoppningsvis sker en uppföljning till våren med både deltagare från denna konferens och lite nya ansikten. Bilder från konferensen finns i Kretsens bildgalleri.

konferenseldsjal.jpg

Lämna ett svar