2004-09-27 Säkerhetsseminarium

Den 27 september 2004 arrangerade Kretsen i samarbete med Umeå Folkets Hus ett säkerhetsseminarium för unga arrangörer och kulturaktörer i Umeå. På det seminariet togs det upp saker såsom hörselskydd, vad man ska göra vid en brand samt hur man bör gå till väga för att stävja bråk. Diskussionsledare var Hans Andersson, VD Folkets Hus.

Lämna ett svar