Umemodellens tisdagsträffar rullar på

Arrangemang och kreativa workshops varje vecka i olika former bjuder Umemodellen på under sina tisdagsträffar i samarbete med KF Kretsen, Kulturens med flera.

mer info: www.umemodellen.se