Umeå blev Kulturhuvudstad

KF Kretsen gratulerar till vinsten, vilket vi är övertygade kommer ge positiva effekter för kulturlivet i stort.
KF Kretsen hoppas nu att ett eller flera av våra inskickade projektförslag kan bli verklighet.