Uma Obscura skjuts upp

På grund av coronapandemin kommer Uma Obscura 2020 i första hand att skjutas upp på framtiden och i värsta fall ställas in helt. Vi kommer såklart återkomma med uppdateringar kring händelserna och vi hänvisar i första hand till umaobscura.se för senaste information.