Samarbetet med Vasa fortsätter

1958102_721344907887082_104922907_n

KF Kretsen har sedan 2007 haft ett kontinuerligt utbyte med Umeås vänort i Finland, Vasa.
Närmare bestämt har utbytet skett i samverkan med finska föreningen IKS Mira (Internationella Kultursällskapet Mira) och vi har årligen skickat artister och konstnärer över kvarken.

Det började med det stora EU-projektet ”Aradis” och har fortsatt med årligt utbyte vid olika event. Nodpunkter för samarbetet har varit de båda städernas kulturnätter: Taiteiden Yö (Konstens Natt) i vasa och Umeå Kulturnatta, där både KF Kretsen och IKS Mira i samverkan med de båda megaeventen kunnat skicka aktörer mellan städerna.

Tidigare i år 2014 kunde vi se samarbetet med konstprojektet där ett virtuellt tåg sammanband de båda städerna, Umeå och KF Kretsen gästades av Vasa under Kulturnatta. Nu har turen kommit till Vasa att gästas av KF Kretsen och bland annat skickar vi i år bland andra gothrockbandet Dark Side Cowboys och eldkonstgruppen EMP.

I September ser vi fram mot att gästas från Finland igen då bland andra Chaos Research och JW & Jaana kommer till Uma Obscura-helgen.

Vi tackar särskilt samarbetet med Mira, Umeå Kulturnatta, Vasa Konstens Natt och Wasaline och Österbottens Etno som frikostigt stöttar kulturutbytet och såklart Umeå Kommun som ger oss ett projektstöd för att åstadkomma detta.