Rätten till sin Identitet

Banner_2014_01

Kulturens Bildningsverksamhet med KF Kretsen som medsökande har fått stöd från Allmänna Arvsfonden för projektet ”Rätten till sin Identitet”!

Detta är ett historiskt startskott för ett treårigt projekt som kommer att arbeta mot diskrimineringen av subkulturer. I dag utsätts personer som väljer en subkulturell identitet och som uttrycker det i stil, livsstil och intressen för en mängd fördomar, diskriminerande handlingar och ibland långt värre, rena brott.

Fördomar, utfrysning och det man kallar mobbning drabbar dagligen mängder av individer som väljer en annorlunda livsstil. Vi vill med projektet belysa, diskutera och arbeta för förändring.

Det är Sveriges första projekt inom detta område och vi hoppas att detta är starten på något som nu och på sikt kan bidra till att förändra attityder i samhället. Vår vision är ett samhälle där alla behandlas lika oavsett val av subkulturell tillhörighet, lika självklart som att man arbetar för jämställdhet, mot rasism och för sexuellt likaberättigande.

Projektet utgår från ungas erfarenheter och vi söker nu fler intresserade som vill delta i projektet. Mer info kommer.

Nedan finner ni projektets hemsida samt sida på Facebook och kommer fyllas med innehåll allteftersom projektet växer. Bjud gärna in alla era vänner som ni tror delar tanken att GILLA och FÖLJA denna sida! Vi tackar på förhand.
www.facebook.com/rtsi.se
www.rtsi.se