Politisk ungdomsdebatt

KF KRETSEN TIPSAR OM FÖLJANDE ARRANGEMANG:

En bunt ungdomar som är politiskt engagerade – men ej partipolitiskt bundna i detta
arrangemang – arrangerar en ungdomsdebatt för såväl lokala och nationella frågor.

– Kort om arrangemanget

Dels anser vi att ungdomars perspektiv – från faktiska ungdomar – tas upp för sällan.
Dels tycker vi att lokala frågor ofta glöms bort i debatter, varför vi vill belysa dem.

Detta arrangeras genom att alla politiska ungdomsförbund i Umeå har bjudits in. Alla
kommer att ställa upp med unga, lokala kandidater till riksdag och kommun. Detta hjälper
förhoppningsvis unga människor att relatera till den politiker de diskuterar med.

Upplägget är att två debatter ska ske, en med lokalt perspektiv (föreslaget 18:00) och en
med riksperspektiv (föreslaget 20:00). I pauser sker musikunderhållning, tid för folk att
prata sinsemellan och hälsa på partierna ifråga. Moderator är planerat vara Umeås
ungdomsombud Johan Miranda Holmgren.

Arrangemanget sker på Hamnmagasinet (Ungdomens Hus) i Umeå och dörrarna öppnas 16:00 för
partier såväl som besökare.

– Närvarhur?

När: 1 september, 16:00-22:00
Var: Hamnmagasinet, Umeå (V. Strandgatan 4)
Hur: Schema som ovan, debatter preliminärt 18:00 och 20:00