Ninedee


Ninedee – Med aldrig sinande energi levererar Ninedee elektronisk musik rotad i hardcore- och punkkulturen. Projektet har dragit uppmärksamhet till sig på grund av sina syrliga texter rörande kommersialismens frammarsch. Texterna backas upp med tunga gitarrer och atmosfäriska ljudlandskap. Med åren har projektet vuxit sig starkare och utvecklats till att innebära även en livsstil. Ett nytt album är för närvarande under produktion.