Mörkerdans på Sagateatern

Vi måste bara få tipsa om våra vänner i Morganas Döttrar som ska var med i en fantastisk scenshow i novembermörkret!

I senhöstens tid störtar vi rätt in i den allra mörkaste delen av året. En tid där mötet med mörkret kan vara mötet med vårt inre och de krafter inom oss vi inte vågat lära känna för att vi lärt oss att de inte finns eller inte borde finnas. I sin ordlöshet kan dansarnas kroppar gestalta eller på olika sätt förhålla sig till det osynliga, det opassande och outsägliga.

Mörkret är natten som låter oss vila, sova, drömma. Mörkret finns i graven liksom i livmodern, i underjorden och i rymden. Vrede, förtvivlan och sorg men även tröst, trygghet och omhändertagande hör mörkret till. I Mörkerdans får du möta och lära känna mörkret i dess olika aspekter.

Medverkar gör orientaliska fusioundansöser från hela Norden: Dud Muurmand från Köpenhamn, Elin Kåven från Oslo, Lisa Lundgren från Stockholm, Morganas döttrar från Umeå samt ATS-gruppen Midnattssol från Umeå.

 

Tid:12 november, 19.00

Plats: Sagateatern

Pris: 80:- till 95:-

Arr: Teater Mycel och Studieförbundet Vuxenskolan, med stöd av Kulturens Bildningsverksamhet