Kvarkensamarbetet fortsätter 2022


Samarbetet och kulturutbytet över Kvarken fortsätter! KF Kretsen i Umeå och IKS Mira i Vasa har haft kontinuerliga kulturutbyten sedan 2007, men på grund av pandemin fick detta ta en paus under 2020-2021. Nu återupptas samarbetet och i samband med Möjligheternas Torg i Vasa 18 juni kommer det bli elektroniska tongångar på torget i Vasa när Umeå-baserade elektronicaduon Era Lux uppträder!

Se även: mirahouse.fi