Kulturvinkeln 1/2017

bild på tidningens framsida

Kulturvinkelns första nummer för 2017 trotsar vinterns kyla med kreativitet och skaparglädje. I detta nummer undersöker tidningens fotografer symbolismen som konstform och rapporterar från festivalen Uma Obscura.

Läs mer och ladda ned det senaste numret på tidskriften Kulturvinkelns hemsida