Kretsenhuset

Sedan januari 2006 driver KF Kretsen ”Kretsenhuset” i Umeå, numera ett helt fristående Kulturhus för ideella Kulturföreningar. Här finns möteslokaler, projektkontor och mycket annat.

KF Kretsen har länge kämpat för att få till ett hus för det fria kulturlivet i Umeå. Historien är lång och börjar redan i början av 2000-talet då det som skulle bli KF Kretsen fanns i lokaler stöttade av TBV på Umestan. 2003 flyttade Kretsen in i små lokaler på HamnMagasinet som var både varma, bullriga och kvava. Det fungerade inte bra i längden och redan i slutet av 2004 hade KF Kretsen i samverkan med SV funnit nya lösningar på Parkgatan. 2004 var året då Ungdomens Hus i Umeå gick ut på upphandling. KF Kretsen var en av flera parter som då lade ett kraftfullt och realistiskt bud på att driva ett ungdomshus i Umeå. Tyvärr floppade hela upphandlingen och kommunen drog tillbaka den – en än i dag pinsam historia anser KF Kretsen.

2005 flyttade Kretsen till sina första helt egna lokaler på Gamla Fängelset, men pga ombyggnationer blev detta kortvarigt och i januari 2006 hade KF Kretsen slutligen funnit en fungerande lösning – Kretsenhuset! Tack vare stöd från Umeå Fritid och till viss del Umeå Kultur kunde huset komma igång under 2006-2007. 2008 blev genombrottet då äntligen Umeå Kultur tilldelade KF Kretsen ett årsstöd och tack vare ytterligare support från Umeå Fritid blev Kretsenhuset nu tryggat för hela året!

Umeå har ett fristående kulturföreningshus !