KF Kretsens årsavslutning

Medlemmar i KF Kretsen kallas till årsmöte sedvanligt i kretsenhuset 21 december kl 19.