Samverkan med Föreningen Norden

foreningen-norden
Vi kan glatt meddela att Kulturföreningen Kretsen numera är en av Föreningen Nordens samverkansorganisationer. Vi ser fram mot att utveckla samverkan med våra nordiska grannländer och samarbetspartners tillsammans med Föreningen Norden.

www.norden.se