KF Kretsen fyller 20 år!

Vi vill passa på att tacka alla som varit med och gjort denna fantastiska resa möjlig. Genom åren har vi gjort hundratals evenemang och samverkat kring ännu fler med mängder av andra föreningar och aktörer. Vi har hållit lokaler, producerat och arrangerat och gjort mängder av olika satsningar genom åren. Hundratals och åter hundratals personer har varit delaktiga i verksamheterna, stått på eller bakom scener – och många har arbetat ideellt med ett enormt engagemang.

Det har varit musik, dans, bild- och formkonst, rollspel, film, poesi, festivaler, klubbkvällar, workshops, seminarier, kulturutbyten, turnéer, regionala samarbetsprojekt, nationella samarbetsprojekt, rättighetsprojekt, tillgänglighetssatsningar, tidningsutgivning, skivutgivning, folkbildning, streaming och livesändningar, inspelningar, lokaler, replokaler, studio, konst- och skapandelokaler, teknikresurs, studieresor, ljusinstallationer, kulturnatta, invigningar, gästspel och gästarrangörskap, vänortssamarbete, teater och muiskaluppsättningar, performancekonst, musikvideor, kortfilm, nycirkus, hybridkultur, utbildningar, föreläsningar, interaktiv teater, figurmålning, sömnad, hantverk, författarbesök, foto, arrangemangsutbildning, ekonomiservice, samverkansprojekt och mycket, mycket mer…

Nu firar vi två decennier av KULTUR! Även om olika kulturformer och uttryck tenderar att kallas för alla möjliga saker, exempelvis subkultur, motkultur, ungdomskultur, nöje, hobby, amatörkultur, fritid, så tycker vi att ALL kultur ska vara lika mycket värd!

KF Kretsen bildades med en vision om att vara en möjliggörande struktur, en infrastruktur för kulturutövare och engagerade som kunde verka för att utjämna obalanser och orättvisor i kulturlivet. Vi vet att normbrytande kulturuttryck är oerhört viktiga för kulturlivet, för demokratin och för samhället. I tider som dessa behövs verkligen både det fria ordet och det fria uttrycket.

Kulturlivet drabbas nu av nedskärningar på många fronter och det drabbar framför allt de delar av kulturlivet som inte tillhör det traditionellt etablerade. Vi ser hur det blir allt färre spelplatser och autonoma scener och scener som finns är ofta väldigt dyra. Inflationen slår hårt när resor, lokaler, teknik osv blir dyrare för arrangörerna. Konkurrensen om publiken ökar och arrangörerna behöver ta allt större risker. Återväxten påverkas när unga inte ges utrymme. Mångfalden i kulturlivet hotas.

Här behövs kulturföreningarna som en kraft för att säkra en mångfald av kultur. KF Kretsen är en förening som kämpar för att kultur ska vara något som alla har möjlighet att utöva, få vara delaktiga i, ta del av och uppleva. Vi vet att vi har en viktig roll att fylla i Umeås, Västerbottens och Sveriges kulturliv och vi vet att vi – precis som många andra – gör skillnad.

Nu firar vi 20 år och vi hoppas kunna fortsätta i minst 20 år till!