KF Kretsen får rätt i Länsrätten!

KF Kretsen har tidigare av Umeå Kommun Miljö och Hälsoskyddsnämnden förelagts komplicerade ljudmätningar för arrangemanget Sunset Park. Detta har vi som förening bestridit till Länsstyrelsen då vi tycker att det är fullständigt orimliga krav på mätningar för ideella arrangörer, samt en angreppsmetod på problemet som inte hjälper utan stjälper för små arrangörer. KF Kretsen har alltid verkat för bra kvalitet på arrangemangen och då ingår bra ljudvolymer såklart. Vi tycker att det vore bättre om Umeå Kommun arbetade TILLSAMMANS med arrangörerna för att skapa bra ljudmiljöer vid arrangmenang för Umeåborna – på resan mot kulturhuvudstadsåret 2014…

Arrangörsgruppen för Sunset Park via Lina Reichwaldt skriver:”Det är med stor glädje, lättnad och en viss tillfredställelse vi i KF Kretsen och Sunset Parks arrangörsgrupp idag tagit del av beslutet att Länsstyrelsen bifaller vår överklagan angående de ljudmätningar vi ålagts göra av Umeå Kommun. Att vi ska genomföra mätningar kvarstår, men de orimliga kraven på hur vi ska genomföra dessa mätningar har tagits bort.

Att vi ska göra vårt för att säkerställa att ljudet håller en hälsosam nivå för våra besökare har vi aldrig på nägot sätt vänt oss emot. Våra besökares väl och ve är av yttersta vikt för oss som arrangörer, medmänniskor och ofta även som vänner till många av dem. Mätningar i för arrangemanget rimlig omfattning skulle redan göras, kommer fortfarande göras, och vi ser fram emot att redovisa resultatet för kommunen.”