KF Kretsen får krisstöd från Kulturrådet

KF Kretsen har mottagit ett glädjande besked om krisstöd i form av verksamhetsbidrag och projektbidrag från Kulturrådet. Vi kommer göra vårt yttersta för att detta ska ha så stor effekt som möjligt och att vi kan möta upp behoven från våra områden. 2020 har varit ett tufft år för kulturlivet i stort och så även för många av våra aktörer. Vi har ställt in, ställt om och ställt till med nya initiativ för att försöka bryta ny mark med målet att när vi alla kommer ur krisen så ska det finnas ett kulturliv som är redo att möta omvärld, aktörer och publik. Under tiden är vi inte stilla, tvärtom pågår febril verksamhet på distans, online, i nya former och forum och med en glöd som inte får dö ut.