2022-03-30 Undergroundskivan – en subkulturell mötesplats för alla!

Efter två pandemiår med begränsade möjligheter att träffas bortom skärmarna bjuder Kulturföreningen Kretsen nu in till sin nya mötesplats med alternativ subkulturell profil – Undergroundskivan! Undergroundskivan blir en återkommande träffpunkt som främst är tillägnad personer inom de alternativa subkulturerna men Läs mer…