2024-03-09 RÅ – Performance evening


Rå är ett koncept där lokala och internationella artister träffas för att dela med sig av deras ännu ej helt fullpolerade performativa verk. Kanske letar du efter en prova-på publik till din nästa spelning? Eller vill du kanske utforska möjligheterna att samarbeta med andra artister? Det här är ett tillfälle för artister att mixa och matcha uttryck som dans, livemusik, performancekonst i en intim miljö med inbjuden publik.

Plats: Dotra Art Center
Datum: 9 mars
Tid: 18:00
Entré: Se info i eventet på Facebook.

Arr: Dotra Art Centre, Danscentrum Norr och Marit Shirin Carolasdotter i samarbete med KF Kretsen och KF Gräsrot. Med stöd av Umeå kommun.