2013-05-18 Kulturnatta

kulturnatta_89803768_148223697_148963778

Under Umeås Kulturnatta så kommer flera artister från Kretsen att uppträda. Detta börjar vara lite av en tradition för oss då detta är åttonde året som våra artister deltar i spektaklet.

På Renmarkstorget kommer Strongheart uppträda klockan 20.30.

På Stora scenen/Rådhustorget kommer Ja! att uppträda klockan 15.20 OCH 21.20. De spelar även 13.30 på Mimerskolans scen.

I Studion/Umeå Folkets Hus kommer The Basterd att uppträda klockan 16.30. Även The Forever Season uppträder på samma scen 17.20.

I Döbelns park kommer Extrakt att uppträda klockan 18.00.