2011-02-26 Prohibition Prevails

Ume-Metal i samarbete med KF Kretsen, Kulturens med flera presenterar en helkväll på HamnMagasinet under rubriken Prohibition Prevails. Lördag 26 februari går arrangemanget av stapeln.

Medverkande band är bland andra: Summoned Tide,  Death Maze, Evening Star och Scumkill.

mer info: umemetal.com