Framgångsrik Workshop

KF Kretsen och Kulturens Bildningsverksamhet höll 5 februari en heldags utbildning som omfattade såväl ledarutbildning för Kulturens cirkelledare samt en workshop med världsartisterna i japanska trumgruppen Yamato (www.yamato.jp)

Fullsatt var ordet kan man säga. Umeås kreativa krafter mötte en samling entusiastika ledare från Yamato och Idunteatern fylldes med rytmer, kraftfvrål och skratt.