Kretsen och kontaktnätet

Representant från KF Kretsen deltar i möte med Kontaktnätet i Stockholm 5 april.